Forside

Støj = uønsket lyd

Til et godt indeklima i private hjem og et godt arbejdsmiljø i industrilokaler hører også

den gode rumakustik med optimale efterklangstider, hvor lydene ikke kastes frem og tilbage

mellem hårde overflader. Det kan jeg måske hjælpe med.


Det behøver ikke at være særlig kompliceret eller dyrt at komme en dårlig akustik til livs. Jeg

har arbejdet med støj- og akustikopgaver i en årrække og har derfor god erfaring med, hvordan efterklangstiden kan nedbringes. Ved anvendelse af "best practice" og eget beregningsprogtram kan jeg vise, hvorledes den gode akustik kan opnås.


Som rådgiver og fagmand inden for bl.a. akustikregulering er jeg produktuafhængig og har derfor mulighed for at vælge på alle hylder sammen med mine kunder – med samtidig fokus på produkter, der ifølge dokumentation fra Dansk Indeklima Mærkning er til at ”være i stue med". Indeklimamærket stiller krav til produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet.


Det vil være fornuftigt og økonomisk fordelagtigt at vurdere de akustiske forhold, før der

bygges, men også for eksisterende bygninger er der oftest råd.


Læs mere om mulighederne på de næste sider og hent yderligere inspiration i bl.a.:

Eksempel på grafisk analyse af rumakustik